Zebranie Rady Pedagogicznej

Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie zwołuje zebranie Rady Pedagogicznej, które odbędzie się w dniu 04.12.2014 r. o godz. 15.00 w Pokoju Wykładowców.