Szkolenie z procedur organizacji egzaminu z kwalifikacji w zawodzie.

Informujemy niżej wymienionych nauczycieli, że szkolenie z procedur organizacji egzaminu z kwalifikacji w zawodzie odbędzie się w poniedziałek 08.12.2014 o godzinie 15:00 w sali nr 18 Centrum Kształcenia Praktycznego.

– Pani Krystyna Moskal

– Pan Robert Kołodziejczyk

– Pani Maria Mazur

– Pani Kinga Reguła

– Pan Przemysław Bryda

– Pan Daniel Złotek

– Pan Bolesław Dudziński

– Pan Aleksander Czaczkowski

– Pan Rafał Stolarski

Obecność na szkoleniu obowiązkowa.