Dowóz uczniów na zajęcia lekcyjne na trasie Strzyżów-Dobrzechów, Dobrzechów – Strzyżów 2019

Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej wykonania zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym dotyczącym: Dowozu uczniów na zajęcia lekcyjne na trasie Strzyżów – Dobrzechów, Dobrzechów – Strzyżów
dla uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie.

Poniżej znajduje się pełna treść zapytania ofertowego oraz załącznik oferta, który należy dostarczyć do dnia 20.12.2018 r. do godz. 10:00
– Osobiście do sekretariatu Centrum, Dobrzechów 471C,
– Faxem na numer: 17 2760135 w. 128,
lub
– na e-mail: ckp.dobrzechow@gmail.com

 

           Zapytanie ofertowe

           Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego OFERTA

            Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

            Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

 


Wybór najkorzystniejszej oferty

Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego informuje że zamówienia dotyczące: Dowozu uczniów na zajęcia lekcyjne na trasie Strzyżów – Dobrzechów, Dobrzechów – Strzyżów

dla uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie będzie realizowała firma Przewóz Osób Paweł Kudła, Żyznów 281, 38-111 Żyznów.