Stacja Kontroli Pojazdów

Tel.: 17-2760135 wew. 109
Diagnosta Mirosław: 509 843 067
Diagnosta Robert: 784 491 238