Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

1.   Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4 września 2023 r.   Podstawa prawna § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603,  z późn. zm.).  
2.  Zimowa przerwa świąteczna  23 – 31 grudnia 2023 r.   Podstawa prawna § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).  
3.  Ferie zimowe  15 – 28 stycznia 2024 dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie 22 stycznia – 4 lutego 2024:  podlaskie, warmińsko-mazurskie §   29 stycznia – 11 lutego 2024 lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie 12 – 25 lutego 2024 kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie   Podstawa prawna § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn.zm.).
4.  Wiosenna przerwa świąteczna  28 marca – 2 kwietnia 2024 r.    Podstawa prawna § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).  
5.  Egzamin ósmoklasisty Termin ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej   Podstawa prawna:  art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1636).
6.  Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół II stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września  26 kwietnia 2024 r.    Podstawa prawna § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603,  z późn. zm.).  
7.  Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego  5 stycznia 2024 r.    Podstawa prawna § 2 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).  
8.  Egzamin maturalny  Termin ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej   Podstawa prawna:  art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) oraz – § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  maturalnego (Dz.U. poz. 2223, z późn. zm.) i § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1644).  
9. Egzamin zawodowy Termin ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej    (https://cke.gov.pl/egzaminzawodowy/)   Podstawa prawna:  art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2230.).  
10. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach 21 czerwca 2024 r.   Podstawa prawna § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603,  z póź., zm.).  
11. Ferie letnie  22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.   Podstawa prawna § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).