Wyniki nauczania

WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

ZAWÓD Kwalifikacja ZDAWALNOŚĆ W ROZBICIU NA KWALIFIKACJE
W CKZ W KRAJU
TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MOT.06 100% 56%
TECHNIK MECHANIK MEC.09 100% 67%

WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

ZAWÓD Kwalifikacja ZDAWALNOŚĆ W ROZBICIU NA KWALIFIKACJE
W CKZ W KRAJU
TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MOT.06 100% 84%
MOT.05 87,5% 76%
TECHNIK MECHANIK MEC.09 78,9 % 75%
MEC.05 100% 87%
MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MOT.05 78,6% 76%
OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH MEC.05 82,4% 87%
TECHNIK SPAWALNICTWA

 

MEC.08 100% 87%


WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

ZAWÓD Kwalifikacja ZDAWALNOŚĆ W ROZBICIU NA KWALIFIKACJE
W CKZ W KRAJU
TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MG.43 100% 84%
MOT.05 100% 79%
TECHNIK MECHANIK MG.44 91 % 80%
MEC.05 96,7% 80%
MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MOT.05 90% 79%
OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH MEC.05 95,4% 80%

WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

ZAWÓD Kwalifikacja ZDAWALNOŚĆ  W ROZBICIU NA KWALIFIKACJE
W CKZ W KRAJU
TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MG.18 100 % 72 %
MG.43 100 % 67 %
TECHNIK MECHANIK MG.19 100 % 90 %
MG.44 94 % 54 %

 

WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

ZAWÓD Kwalifikacja ZDAWALNOŚĆ W ROZBICIU NA KWALIFIKACJE
W CKZ W KRAJU
TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MOT.06 100% 84%
MOT.05 87,5% 76%
TECHNIK MECHANIK MEC.09 78,9 % 75%
MEC.05 100% 87%
MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MOT.05 78,6% 76%
OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH MEC.05 82,4% 87%
TECHNIK SPAWALNICTWA

 

MEC.08 100% 87%


WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

ZAWÓD Kwalifikacja ZDAWALNOŚĆ W ROZBICIU NA KWALIFIKACJE
W CKZ W KRAJU
TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MG.43 100% 84%
MOT.05 100% 79%
TECHNIK MECHANIK MG.44 91 % 80%
MEC.05 96,7% 80%
MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MOT.05 90% 79%
OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH MEC.05 95,4% 80%

WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

ZAWÓD Kwalifikacja ZDAWALNOŚĆ  W ROZBICIU NA KWALIFIKACJE
W CKZ W KRAJU
TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MG.18 100 % 72 %
MG.43 100 % 67 %
TECHNIK MECHANIK MG.19 100 % 90 %
MG.44 94 % 54 %