Zapytanie ofertowe dotyczące nauki jazdy samochodem – 2019 r.

Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie, zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty dotyczącej wykonania zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym dotyczącym: kursu nauki jazdy samochodem przygotowujący do egzaminu państwowego na prawo jazdy dla uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie.

Poniżej znajduje się pełna treść zapytania ofertowego oraz załącznik oferta, który należy dostarczyć do dnia 18.01.2019 r. do godz. 09:00
– Osobiście do sekretariatu Centrum, Dobrzechów 471C,
– Faxem na numer: 17 2760135 w. 128,
lub
– na e-mail: ckp.dobrzechow@gmail.com

FDD Zapytanie ofertowe prawo jazdy

FDD Załącznik oferta

Rozstrzygnięcie ofert odbędzie się w dniu 18.01.2019 r. o godzinie 10:30. Zainteresowani mogą uczestniczyć przy wyborze oferty.


Wybór najkorzystniejszej oferty

FDD Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.