ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE NAUKI JAZDY SAMOCHODEM – 2021 R.

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie, zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty dotyczącej wykonania zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym dotyczącym: kursu nauki jazdy samochodem przygotowujący do egzaminu państwowego na prawo jazdy dla uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie.

Poniżej znajduje się pełna treść zapytania ofertowego oraz załącznik oferta, który należy dostarczyć do dnia 12.02.2021 r. do godz. 09:00
– Osobiście do sekretariatu Centrum Kształcenia Zawodowego, Dobrzechów 471C,
lub
– na e-mail: ckz.dobrzechow@gmail.com

Rozstrzygnięcie ofert odbędzie się w dniu 12.02.2021 r. o godzinie 12:30. Zainteresowani mogą uczestniczyć przy wyborze oferty.


Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego informuje że w dniu 12.02.22021r. zostało rozstrzygnięte zapytanie ofertowe dotyczące nauki jazdy samochodem dla uczniów CKZ w Dobrzechowie. Oferty złożyło 4 podmioty gospodarcze. Najkorzystniejsza ofertę złożyła firma: OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW”START” Józef Sołtysik ul. Łukasiewicza 14, 38-100 Strzyżów.