Plany przejść grup uczniów na zajęciach praktycznych

O każdym przejściu i jego szczegółach uczniowie zostaną również poinformowani przez nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Terminy przejść są różne dla każdej klasy. Podczas zamiany grup należy pamiętać o różnych porach rozpoczynania się zajęć praktycznych dla poszczególnych grup. Godziny rozpoczęcia zajęć należy sprawdzać na planie lekcji zajęć praktycznych.

Poniżej znajduje się link do planów przejść dla poszczególnych klas.