Wizyta uczniów ZS Kańczuga w CKP – 19.10.2017 r.

W dniu 19.10.2017 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie przebywali uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kańczudze uczących się w zawodzie “Technik Mechanik” o specjalności “obróbka skrawaniem”. Uczniowie przyjechali w celu zapoznania się z maszynami służącymi do obróbki metalu.