Przygotowania CKP do zimy.

Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie jest przygotowane do nowego sezonu zimowego.