Zapytanie ofertowe dotyczące nauki jazdy samochodem

Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie, zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty dotyczącej wykonania zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym dotyczącym: kursu nauki jazdy samochodem przygotowujący do egzaminu państwowego na prawo jazdy dla uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie.
Poniżej znajduje się pełna treść zapytania ofertowego oraz niezbędne załączniki które należy dostarczyć do 19.01.2015 r. do godz. 10:00 osobiście w sekretariacie Centrum, Dobrzechów 471C, lub faxem na numer: 17 2760135 w. 128, oraz w wersji elektronicznej na e-mail: ckp.dobrzechow@gmail.com

FDD  Zapytanie ofertowe prawo jazdy

FDD  Załącznik oferta

FDD  Potwierdzenie odbioru zapytania ofertowego


 Wybór najkorzystniejszej oferty

FDD   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty