Lab. prac i materiałów wykończeniowych w budownictwie

Uczniowie mają możliwość nauki praktycznych umiejętności potrzebnych do robót wykończeniowych w budownictwie. Pomieszczenie wyposażone jest w mieszarki do betonu, urządzenie wibracyjne wgłębne, urządzenie wibracyjne powierzchniowe, rusztowanie wewnętrzne, rusztowanie zewnętrzne, listwę wibracyjną, myjkę ciśnieniową, zacieraczkę i zagęszczarkę do betonu, przecinarkę do kamienia i ceramiki, poziomicę z odczytem cyfrowym, poziomicę laserową do pomiaru kątów oraz pionu i poziomu oraz inne drobne narzędzia.


Opiekun laboratorium: technik mechanik Piotr Błądziński