Klasopracownia obróbki skrawaniem

P1050889
Klasopracownia obróbki skrawaniem  jest to pracownia w której odbywają się zajęcia z przedmiotów mechanicznych  a w szczególności podstawy konstrukcji maszyn, maszynoznawstwo, obróbka na obrabiarkach sterowanych numerycznie, obróbka na konwencjonalnych obrabiarkach, itp.


Opiekun laboratorium: mgr inż. Daniel Złotek