ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE NAUKI JAZDY SAMOCHODEM – 2020 R.

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie, zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty dotyczącej wykonania zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym dotyczącym: kursu nauki jazdy samochodem przygotowujący do egzaminu państwowego na prawo jazdy dla uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie.

Poniżej znajduje się pełna treść zapytania ofertowego oraz załącznik oferta, który należy dostarczyć do dnia 28.01.2020 r. do godz. 09:00
– Osobiście do sekretariatu Centrum Kształcenia Zawodowego, Dobrzechów 471C,
lub
– na e-mail: ckz.dobrzechow@gmail.com

Rozstrzygnięcie ofert odbędzie się w dniu 28.01.2020 r. o godzinie 10:30. Zainteresowani mogą uczestniczyć przy wyborze oferty.


Wybór najkorzystniejszej oferty