Pracownia elektrotechniki i mechatroniki

Pracownia elektrotechniki i mechatroniki wyposażona jest tablicę interaktywną, trenażer HEIDENHAIN – 6 szt. oraz sześć stanowisk dydaktycznych o parametrach tj.: Procesor Intel i5 3.2 GHz, kartę graficzną Intel HD Graphics, 6.0 GB pamięci RAM. Podzespoły działają pod kontrolą systemu MS Windows 10 x64 wyposażonego w odpowiednie oprogramowanie tj.: Heidenhain iTNC 530 oraz Cadence 16.6 w którego skład wchodzą programy:

 • OrCAD Capture,
 • PCB Editor,
 • PCB Router,
 • Physical Viewer,
 • PSpice AD,
 • PSpice Advanced Analysis,

W pracowni elektrotechniki i mechatroniki odbywają się zajęcia z przedmiotu “Obróbka na obrabiarkach sterowanych numerycznie”. Uczniowie uczą się pisania programów CNC oraz symulacji obrabiarek CNC.


CKP Dobrzechów [1920x1440]
Link do galerii zdjęć – Pracownia elektrotechniki i mechatroniki


Cadence 16.6

OrCAD Capture – Program do wprowadzania schematów ideowych OrCAD Capture jest najbardziej rozpowszechnionych narzędziem tego typu na świecie. Poza bogatą historią na tę szczególną pozycję programu OrCAD Capture wśród konstruktorów składają się dodatkowo łatwość przekształcenia idei na precyzyjny zapis formalny oraz intuicyjny sposób w jaki schematy są wprowadzane. Schematy mogą być wprowadzane w sposób hierarchiczny lub bardziej tradycyjny, płaski, składający się w szczególności z wielu stron. Hierarchia pozwala na zrozumiałe przedstawianie idei urządzenia w formie bloków funkcjonalnych, zawierających wyodrębnione części składowe schematu całego urządzenia. Metoda ta pozwala na sprawne zarządzanie projektem w tym wielokrotne używanie tych samych bloków w różnych miejscach projektu lub nawet między różnymi projektami.


CKP Dobrzechów [1920x1440]
By uzyskać więcej informacji na temat Cadence 16.6 kliknij na obrazek

OrCAD Capture oferuje wiele funkcji ułatwiających kładzenie symboli schematowych na stronach projektu oraz zestaw poleceń pozwalających na wprowadzanie listy połączeń między symbolami elementów elektronicznych. Program wspiera organizacje sieci połączeń w pary różnicowe oraz magistrale. Możliwe jest wprowadzanie sygnałów globalnych takich jak VCC czy GND co znacznie ułatwia proces definiowania połączeń.

OrCAD Capture pozwala na generowanie netlisty w wielu formatach, w szczególności w formacie PSpice. Sylurów funkcjonalny PSpice jest mocno zintegrowany z OrCAD Capture i oferuje wiele funkcjonalności związanych z symulacją oraz prezentacją wyników obliczeń . PSpice wymaga osobnej licencji.

W celu zwiększenia czytelności schematów, projektant ma do wyboru wiele możliwości zawiązanych z definiowaniem osobnych kolorów dla wybranych obiektów schematów. Przykładowo, można w ten sposób nadać kolor i styl dla wybranej sieci obecnej na wielu stronach schematów oraz w strukturach hierarchicznych. Ułatwia to również wizualną kontrolę

poprawności połączeń. Oczywiście OrCAD Capture posiada zautomatyzowany system kontroli błędów – DRC oraz ERC.

W prosty sposób program wspiera proces zmian wprowadzanych w trakcie projektowania – ECO.

OrCAD Capture jest również oferowany z interfejsem bazodanowym CIS, który rozszerza możliwości programu o dostęp na baz danych elementów oraz pozwala na definiowanie wariantów projektowych. Opcja CIS uaktywnia dostęp do bazy danych elementów ActiveParts prowadzonej przez producenta, firmę Cadence.

OrCAD Capture wspiera środowisko programistyczne TCL/TK co bardzo ułatwia wprowadzanie własnych funkcji.

Symulacje PSpice AD – PSpice jest zaawansowanym i sprawdzonym w przemyśle elektronicznych narzędziem do symulacji układów analogowych i cyfrowych. Dostępność ogromnej ilości modeli elementów elektronicznych pozwala na symulację działania zróżnicowanych układów elektronicznych zaczynając od nieskomplikowanych zasilaczy kończąc na projektach pracujących z bardzo dużą częstotliwości a nawet prostych układach scalonych. Program ułatwia interpretację wyników symulacji dzięki dopracowanemu w szczegółach środowisku Probe, które prezentuje rezultaty w dziedzinie czasu oraz częstotliwości. Możliwe jest również dzielenie tej samej osi czasu miedzy rezultatami analiz analogowych i cyfrowych. PSpice jest całkowicie zintegrowanych z programem OrCAD Capture, co pozwala na wprowadzanie netlist w postaci połączonych ze sobą symboli schematowych. Ten sam schemat może być z powodzeniem użyty do symulacji oraz do zaprojektowanie obwodu drukowanego PCB.


CKP Dobrzechów [1920x1440]
By uzyskać więcej informacji na temat PSpice kliknij na obrazek


HEIDENHAIN iTNC 530

iTNC 530 – firmy HEIDENHAIN jest wielofunkcyjnym, zorientowanym na programowanie bezpośrednio na maszynie sterowaniem kształtowym, dedykowanym dla frezarek, wiertarek, wytaczarek oraz centrów obróbkowych. O uniwersalności systemu iTNC 530 świadczy jego szeroki i zróżnicowany zakres zastosowań:

  • Frezarki uniwersalne.
  • Frezowanie z dużymi prędkościami.
  • Obróbka 5-osiowa z głowicą uchylno-obrotową i stołem obrotowym.
  • Wytaczarko-frezarki.
  • Centra obróbkowe i zautomatyzowane systemy obróbkowe.


CKP Dobrzechów [1920x1440]
By uzyskać więcej informacji na temat HEIDENHAIN iTNC 530 kliknij na obrazek

Sterowanie iTNC 530 odznacza się zoptymalizowanym sterowaniem posuwu, krótkim czasem przetwarzania bloku oraz specjalnymi strategiami sterowania. W połączeniu z jego zunifikowaną konstrukcją cyfrową i zintegrowanym sterowaniem napędów cyfrowych (włączając zasilacze napędów), rozwiązanie to pozwala uzyskać bardzo wysokie prędkości obróbki oraz maksymalną dokładność konturu – szczególnie w przypadku obróbki konturów 2-D lub form 3-D. Opcjonalna funkcja dynamicznego monitorowania kolizji DCM zapewnia cykliczną kontrolę możliwości wystąpienia kolizji w przestrzeni roboczej maszyny obejmującą komponenty maszyny i systemy mocujące. Opcjonalna funkcja adaptacyjnego regulowania posuwu AFC umożliwia automatyczną regulację posuwu po torze kształtowym, w zależności od aktualnej mocy wrzeciona i danych zdefiniowanych dla procesu technologicznego. Zapewnia to optymalizację czasu obróbki, nadzorowanie narzędzia i ochronę mechanicznych komponentów maszyny.


PEPS CAD/CAM SYSTEM

CKP Dobrzechów [1920x1440]
By uzyskać więcej informacji na temat PEPS CAD/CAM SYSTEM kliknij na obrazek

PEPS – jest obiektowo zorientowanym Systemem CAD/CAM dla zewnętrznego programowania maszyn CNC na standardowym komputerze PC z systemem Windows XP/Windows Vista/Windows 7. Bazujący na Parasolidzie System CAD/CAM jest używany w przemyśle narzędziowym i przemyśle form wtryskowych jak również w innych działach przemysłu. Dane CAD mogą zostać importowane do PEPS-a z wszystkich 2D i 3D Systemów CAD w wielu różnych formatach danych. PEPS używa danych CAD i przez inteligentne postprocesory, przetwarza je na wolny od błędów kod NC, zawierający także Maszynowe Cykle Stałe. W kolejności, PEPS przekazuje Cechę do poddających się obróbce modułów programowania NC. To znaczy, że rozpoznane Cechy, takie jak Kieszenie lub Otwory, mogą zostać zaprogramowane automatycznie i optymalnie z jednym z wielu standardowych, technologicznie bogatych metod obróbki. Z powodu jego funkcjonalności 3D, automatycznej analizy Cech, importu informacji Cech z Systemów CAD i automatycznego wykonywania Cykli maszynowych PEPS umożliwia zaprogramowanie najbardziej złożonych części bardzo dokładnie w bardzo krótkim okresie czasu.


Opiekun laboratorium: mgr inż. Daniel Złotek