Zebranie wywiadowcze

Informujemy i zapraszamy rodziców i opiekunów naszych uczniów do udział w spotkaniu wywiadowczym, które odbędzie się 16 maja 2024 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie.

O godzinie 16.00 ogólne spotkanie z dyrektorem Centrum Kształcenia Zawodowego w auli CKZ, I piętro.

O godz. 16.10 rozpoczęcie zebrania wywiadowczego w salach wg. poniższego harmonogramu.

KlasaOpiekunSalaGodzina
1mP. Wąś1616:10
1TP
1TM
1TS
W. Nowak
D. Złotek
K. Prasnal
1716:10
2TSR. Ruszała2316:10
3TP
3TS
R. Bobek
A. Czaczkowski
1916:10
4TP
4TM
4TS
W. Gadamski
M. Klich
M. Wrona
1816:10
    
2TPM. Klich1916:30
2TMK. Prasnal2316:10
1mwW. Nowak1616:30
2mP. Błądziński1716:30
3mJ. Błądziński1816:30

Spotkanie ma na celu poinformowanie rodziców, o zagrożeniach oceną niedostateczną i przewidywanych ocenach rocznych w tym o ocenie zachowania ucznia, przekazanie informacji o wymogach edukacyjnych oraz wszystkie inne sprawy.