DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI W ckz

31 MAJA 2017 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie odbył się “DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI”.

W CENTRUM prezentowane były:

branża samochodowa:

  1. badanie stanu technicznego pojazdów.
  2. diagnostyka komputerowa samochodu i silnika.
  3. pokaz działania urządzeń z zakresu mechatroniki na panelach dydaktycznych.

branża mechaniczna:

  1. pokaz oraz próba obsługi tokarki CNC.
  2. pokaz oraz próba obsługi centrum frezarskiego CNC.
  3. pokaz oraz próba obsługi obrabiarek sterowanych konwencjonalnie.
  4. próba modelowania przestrzennego z wykorzystaniem drukarek 3D.

Centrum Kształcenia Praktycznego serdecznie dziękuje za liczne przybycie uczniów wraz z opiekunami.

Nauczyciele CKP w Dobrzechowie