Kadra CKZ

KADRA CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W DOBRZECHOWIE


DYREKTOR

mgr inż. Jan Sopel


SEKRETARIAT

P1060057

mgr Sylwia Motyka


NAUCZYCIELE


Piotr Błądziński – nauczyciel, instruktor nauki jazdyJan Błądziński


Robert Bobekmgr inż. Aleksander Czaczkowski


mgr inż. Wojciech Gadamski – nauczyciel, instruktor nauki jazdy


inż. Marcin Klichmgr inż. Wiesław Nowakmgr inż. Kazimierz Prasnal


Marcin Rec – instruktor nauki jazdy


mgr inż. Robert Ruszała – nauczyciel, instruktor nauki jazdy


Józef SołtysPiotr WąśKamil Winiarski – instruktor nauki jazdymgr inż. Mateusz Wrona20141127_113015
mgr inż. Daniel Złotek