Dowóz uczniów na zajęcia lekcyjne na trasie Strzyżów-Dobrzechów, Dobrzechów – Strzyżów 2020

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej wykonania zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym dotyczącym: Dowozu uczniów na zajęcia lekcyjne na trasie Strzyżów – Dobrzechów, Dobrzechów – Strzyżów
dla uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie.

Poniżej znajduje się pełna treść zapytania ofertowego oraz załącznik-oferta, który należy dostarczyć do dnia 18.12.2018 r. do godz. 9:00
– Osobiście do sekretariatu Centrum, Dobrzechów 471C,
– Faxem na numer: 17 2760135 w. 128,
lub
– na e-mail: ckz.dobrzechow@gmail.com


Wybór najkorzystniejszej oferty