DOWÓZ UCZNIÓW NA ZAJĘCIA LEKCYJNE NA TRASIE STRZYŻÓW-DOBRZECHÓW, DOBRZECHÓW – STRZYŻÓW 2021 r.

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej wykonania zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym dotyczącym: Dowozu uczniów na zajęcia lekcyjne na trasie Strzyżów – Dobrzechów, Dobrzechów – Strzyżów
dla uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie.

Poniżej znajduje się pełna treść zapytania ofertowego oraz załącznik-oferta, który należy dostarczyć do dnia 30.12.2020 r. do godz. 9:00
– Osobiście do sekretariatu Centrum, Dobrzechów 471C,
– Faxem na numer: 17 2760135 w. 128,
lub
– na e-mail: ckz.dobrzechow@gmail.com


Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie informuje, iż na podstawie złożonych ofert w związku z zapytaniem ofertowym dotyczącym dowozu uczniów  na zajęcia   lekcyjne na trasie Strzyżów- Dobrzechów, Dobrzechów – Strzyżów dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Wybrano ofertę: Przewóz osób Paweł Kudła, 38-111 Żyznów 281  na podstawie najniższej ceny, tj. 200 zł brutto za  jeden dzień wykonania usługi.