Laboratorium metrologii

Pomieszczenie przeznaczone jest do pomiarów detali wykonanych na obrabiarkach numerycznych CNC, utrzymujące stałą temperaturę i wilgotność powietrza wyposażone we współrzędnościową maszynę pomiarową w 3D Heksagon (DEA Micro-Hite 3D).

CKP Dobrzechów [150x150]
By uzyskać więcej informacji na temat DEA Micro-Hite 3D kliknij na obrazek

Micro-Hite 3D wykorzystywana jest jako wolno-stojąca maszyna pomiarowa, przystanowiskowe urządzenie do kontroli detali, stacja do ustawiania narzędzi technologicznych lub jako elastyczny wzorzec. Posiadany przez Centrum Kształcenia Zawodowego model Micro-Hite 3D jest wersją manualną, jest bardzo łatwa w użyciu oraz ergonomiczna, dlatego też jest idealnym rozwiązaniem zastępującym tradycyjne przyrządy pomiarowe lub wzorce długości i kąta.Opiekun laboratorium: mg inż. Aleksander Czaczkowski oraz mgr inż. Daniel Złotek