Lekcja otwarta 08.06.2017 r. – SEGER Cutting Tools

W dniu 08.06.2017 r. Pan Marek Mikuszewski właściciel  firmy “SEGER Cutting Tools” z Wiśniowej, przeprowadził lekcję otwartą dla uczniów o specjalności mechanicznej.  Lekcja dotyczyła produkcji narządzi skrawających. Pan Marek Mikuszewski   prowadził zajęcia w związku z podpisaną umową współpracy, pomiędzy CKP w Dobrzechowie i SEGER Cutting Tools” z Wiśniowej.

Uczniowie poznali historię firmy “SEGER Cutting Tools” oraz historię ich partnera handlowego. Jedną z najbardziej doświadczonych i największych firm w świecie, produkującą  narzędzia skrawające   “TaeguTec” z Korei Południowej.