ZWROT KOSZTÓW ZA ODZIEŻ ROBOCZĄ

Informujemy, że od dnia 30.11.2020 r. do dnia 04.12 2020 r. w godzinach 7.00 – 15.00  będą wypłacane zwroty poniesionych kosztów (ryczałtowo 100 zł za komplet ubrania i buty dla ucznia, dla zawodu fryzjer 35 zł.) w Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie. Uczeń lub rodzic zgłaszający się po zwrot poniesionych kosztów musi posiadać legitymację szkolną lub inny dokument potwierdzający tożsamość oraz własny długopis. Po pieniądze należy zgłosić się do sekretariatu CKZ.