Ogłoszenie

Na podstawie Zarządzenia Nr 17/2020 Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie z dnia 4 grudnia 2020 r. uprzejmie informujemy, że dzień 24 grudnia 2020 r. jest dniem wolnym od pracy w CKZ  za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2020 r.