Zawieszenie zajęć w szkołach,

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.  

Zwracam się z prośbą do uczniów uczęszczających do CKZ w Dobrzechowie o odbieranie wiadomości przesyłanych przez nauczycieli za pomocą e-dziennika. Drodzy uczniowie, nauczyciele będą przesyłać dla Was materiały z zakresu przedmiotów, których uczą. Proszę Was o utrwalenie wiadomości z zakresu przesłanych materiałów. Po powrocie do szkoły nauczyciele będą sprawdzać co pamiętacie z tego zakresu.

To jest także czas nauki. (: