Ważny komunikat dotyczący zdalnego nauczania.

Informujemy, że od dnia 25.03.2020 r. zostaje uruchomione nauczanie na odległość z wykorzystaniem materiałów umieszczanych przez nauczycieli dla poszczególnych klas.

Poniżej znajduje się link do katalogu klas oraz przedmiotu uczonego w szkole w którym będą umieszczane przez nauczycieli materiały dla uczniów. (kliknij w) http://www.zs-strzyzow.itl.pl/index.php?html=zdalne_nauczanie)

Głównym kontaktem ucznia, rodzica z nauczycielem jest e-dziennik, chyba, że nauczyciel określi dodatkowy sposób kontaktu.