KONTROLA OCEN I ZESZYTÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

WYKAZ TERMINÓW KONTROLI OCEN I ZESZYTÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH NA OCENĘ ROCZNĄ

  1. Klasy  III m 01.06.2015r.
  2. Klasy  III w  i III ws  02. 16.2015 r.
  3. Klasy  I  ws, I wk   02.06.2015r.
  4. Klasa I m   i II m  29.05 .2015 r.
  5. Klasy  II ws  i II wk 03.06.2015 r.  

Zeszyty  zbiera od kolegów i koleżanek jedna osoba, przynosi  je  do Sekretariatu Szkoły  ZST lub CKP.

Pracodawca wypełnia zaświadczenie o ocenie rocznej na str. 38 w zeszycie zajęć  praktycznych  uczniów, którzy odbywają  u niego zajęcia praktyczne do  29-05-2015r. 

Za brak uzupełnionego zeszytu, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną roczną.