Lekcja otwarta

30 maja 2019 r. w auli Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie odbyła się lekcja otwarta, którą poprowadził podkom. dr inż. Paweł Kępa – pracownik Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, a także adiunkt na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. Tematem spotkania było bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz wpływ różnego rodzaju czynników na wypadki z udziałem pieszych i innych pojazdów. Serdecznie dziękujemy za przekazane informacje.