Lekcja otwarta – silniki parowe

W dniu 06.06.2019 W Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie odbyła się lekcja otwarta prowadzona przez Wojciech Gadamskiego, której tematem była „Budowa i zasada działania silnika parowego”. W lekcji wzięli udział uczniowie oraz nauczyciele, którzy w tym czasie mieli zajęcia w CKP.

Podczas lekcji nauczyciel opowiedział o historii maszyny parowej, jej budowie, zastosowaniu oraz wadach i zaletach.

Podczas zajęć wykorzystano makiety trzech maszyn parowych wypożyczonych z Fundacji Muzeum Silników Stacjonarnych i Techniki Rolniczej w Konieczkowej, która współpracuje z Centrum Kształcenia Praktycznego.

Na zajęciach uruchomiony został również silnik parowy, co można zobaczyć na załączonym filmie.