Informacja dla uczniów

Informujemy, że we wtorek 28.05.2019 (Dni otwartych drzwi ZST) uczniowie uczący się w CKP biorą udział w zajęciach zgodnie z harmonogramem pracy CKP oraz planem lekcji. W CKP nie jest to dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych