Informacja BIP

Sprawozdanie finansowe za rok 2018 (1. Bilans, 2. Zestawienie zmian finansowych, 3. Rachunek zysków i strat) zamieszczono na stronie BIP Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Strzyżowie.