Informacja dla uczniów i rodziców.

Dyrektor CKZ w Dobrzechowie zgodnie z komunikatem ministra MEN informuje, że w dniach od 27.01 do 27.02.2022 r.

  1. Wszystkie zajęcia zawodowe teoretyczne odbywają się na odległość z wykorzystaniem MS Teams wg obowiązującego planu lekcji.
  2. Wszystkie zajęcia praktyczne odbywają się stacjonarnie wg obowiązującego planu lekcji.

Dyrektor CKZ zwraca się z prośbą o kontakt jednego z rodziców w razie trudności dojazdu uczniów na zajęcia praktyczne do CKZ Dobrzechów. Tel. 17 2760135. Wszystkie zajęcia praktyczne rozpoczynają się o godzinie 8.00.