Informacja dla uczniów i rodziców

Dyrektor CKZ w Dobrzechowie i informuje, że w dniach od 24.01 do 28.01.2022 r. wszystkie zajęcia dla klasy 3 TP i 3 TM odbywają się na odległość z wykorzystaniem MS Teams.