Egzamin próbny

Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie organizuje egzamin próbny dla klasy 3 z kwalifikacji M12 (część pisemna) potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik pojazdów samochodowych oraz M.19 (część pisemna) potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik mechanik.

Egzamin odbędzie się w dniu 21.04.2015 r. (tj. wtorek) o godz. 8.00
w sali nr 18 – Technik pojazdów samochodowych (za organizację i przeprowadzenie odpowiedzialny Pan Wojciech Gadamski) i  w sali nr 16 – Technik mechanik (za organizację i przeprowadzenie odpowiedzialny Pan Daniel Złotek i Pan Bolesław Dudziński)

Zajęcia lekcyjne przed egzaminem i po egzaminie odbywają się normalnie