Wręczenie nagród dla uczniów biorących udział w Olimpiadzie Techniki Samochodowej

Informujemy, że wręczenie nagród odbędzie się w poniedziałek 09.03.2015r. o godzinie 10:25 w Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie sala nr 18.

Zapraszamy wszystkich uczniów Technikum i ZSZ biorących udział w olimpiadzie.