Zbiórka baterii

Uczniowie i pracownicy Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie wzięli udział w ogólnopolskim projekcie ekologiczno-dobroczynnym „Zbieram to w szkole” realizowanym przez Fundację Missio Cordis.

Inicjatywa jest skierowana do szkół i przedszkoli. Jej głównym celem jest niesienie wsparcia potrzebującym przez pozyskiwanie środków na prowadzenie dzieł socjalnych przez misjonarzy pracujących na terenie Afryki, Azji i Ameryki Południowej. Drugim równie ważnym celem jest uwrażliwianie dzieci i młodzieży na potrzeby ochrony środowiska oraz promowanie dobroczynności wśród uczniów. Realizacji tych celów służy zbiórka baterii, której koordynatorem był Aleksander Czaczkowski.   

Środki pozyskane z recyklingu baterii będą przekazane na wsparcie projektów misyjnych: budowę studni w Czadzie i Tanzanii oraz pomocy dzieciom z domów dziecka na Filipinach i w Boliwii.  

Dziękujemy wszystkim, którzy czynnie włączyli się w akcję.