Zajęcia podczas matur

Informujemy, że podczas matur w Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie zajęcia odbywają się normalnie – zgodnie z planem lekcji.