WZNOWIENIE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH OD 26 KWIEtnia 2021

Informuję wszystkich nauczycieli oraz uczniów o wznowieniu zajęć praktycznych w formie stacjonarnej od dnia 26.04.2021r.

Wszystkie zajęcia trwają wg. planu lekcji.

Przerwa śniadaniowa dla klas samochodowych o godzinie 10.20 do 10.45, dla klas mechanicznych o godzinie 10.50 – 11.15

AKTUALNY ROZKŁAD ODJAZDU PRZEWOZU UCZNIÓW ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ I NA DRZWIACH WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU.

Proszę wszystkich uczniów i  nauczycieli o przestrzeganie procedur i zasad wprowadzonych w placówce związanych z Covid-19, szczególnie w trakcie przebierania się uczniów w szatni, w trakcie zajęć praktycznych oraz proszę o dezynfekcję narzędzi i sprzętu po zajęciach.

Nauczyciele zamieszczają materiały dydaktyczne tylko dla uczniów, którzy nie mogli dojechać na zajęcia praktyczne w e-dzienniku. Po odebraniu materiałów nauczyciel umawia się z uczniem przez MS Teams na odpowiedź z zamieszczonych materiałów.

Zajęcia teoretyczne odbywają się z wykorzystaniem środków i metod na odległość, jak dotychczas.