WAŻNA INFORMACJA! – DLA SŁUCHACZY KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH.

Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie informuje, że wewnętrzny egzamin końcowy dla słuchaczy Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających odbędzie się w dniach 22-23 kwietnia 2017 r. Część pisemna odbędzie się w dniu 22.04.2017 r. o godzinie 8oo, następnie rozpoczęcie części praktycznej od godziny 930, do części praktycznej będzie przystępowało po 2 słuchaczy jednocześnie, co półtorej godziny. Zadanie będzie składać się ze sprawdzenia umiejętności obsługi obrabiarki CNC oraz obsługi obrabiarki konwencjonalnej.

Zwracamy się z prośbą o dostarczenie dzienniczków praktyk zawodowych oraz o uzyskanie ocen końcowych z poszczególnych przedmiotów do dnia 02.04.2017 r.

Nie uzyskanie ocen pozytywnych z poszczególnych przedmiotów oraz brak dostarczenia dzienniczków praktyk będzie skutkowało nie dopuszczeniem do wewnętrznego egzaminu końcowego oraz brakiem ukończenia kursu. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o ewentualne propozycje, co do godzin zdawania wewnętrznego egzaminu końcowego z części praktycznej, w przeciwnym razie harmonogram zostanie ustalony alfabetycznie.