Umowa pomiędzy CKP a SEGER Cutting Tools Sp. J.

CKP w Dobrzechowie rozpoczęło stałą współpracę z firmą SEGER

Stypendia i miejsca pracy dla najlepszych absolwentów zadeklarowała firma SEGER Cutting Tools w Wiśniowej, z którą CKP w Dobrzechowie podpisał 02.03.2017 r. umowę o stałej współpracy, która dotyczyć będzie w szczególności kształcenia związanego z obróbką metalu na nowoczesnych maszynach. Firma specjalizuje się w produkcji wysoko wyspecjalizowanych narzędzi dla przemysłu lotniczego, motoryzacyjnego, maszynowego, formierskiego i in.

2 marca 2017 r. Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie, Pan Jan Sopel podpisał umowę o stałej współpracy z firmą SEGER Cutting Tools Ozga Mikuszewski Sp. J. , w imieniu, której dokument sygnował Pan Marek Mikuszewski.

Przedmiotem umowy jest nawiązanie współpracy pomiędzy dobrzechowską placówką kształcenia praktycznego a firmą SEGER w zakresie promocji kształcenia zawodowego oraz dostosowania kształcenia do potrzeb pracodawcy. Współpraca dotyczyć będzie w szczególności kształcenia związanego z obróbką metali w zawodzie technik mechanik z kwalifikacją M.19 – użytkowanie obrabiarek skrawających oraz operator obrabiarek skrawających.

W ramach umowy przewidziano m.in.:

  • dostosowanie/poszerzenie programów nauczania w CKP w Dobrzechowie z przedmiotu zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa o treści pożądane przez pracodawcę,
  • dostarczanie materiałów/narzędzi do praktycznej nauki zawodu,
  • szkolenia/staże dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu,
  • regenerację narzędzi skrawających,
  • wizyty w zakładzie pracy (1 wycieczka zawodowa w cyklu kształcenia),
  • przeprowadzenie raz w miesiącu przez pracowników firmy SEGER Cutting Tools Ozga Mikuszewski Sp. J. lekcji z przedmiotów zawodowych/zajęć rozwijających kompetencje interpersonalne,
  • przyjmowanie uczniów na  praktykę zawodową do zakładu,
  • stypendium w klasie trzeciej dla czterech uczniów najzdolniejszych z zakresu obróbki skrawaniem,
  • po ukończeniu szkoły możliwość zatrudnienia najlepszych uczniów w firmie SEGER lub innym zakładzie partnerskim.

Przy podpisywaniu umowy obecni byli także: przedstawiciele organu prowadzącego placówkę: Pan Robert Godek Starosta Strzyżowski i Pani Maria Koś – Kierownik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Strzyżowie, a także Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie Pan Adam Witek, jak również uczniowie wraz opiekunami.

„Nawiązana umowa wypełnia to, o co nam chodziło w przemodelowaniu kształcenia zawodowego w naszym powiecie – mówi Pan Robert Godek, Starosta Strzyżowski. Centrum w Dobrzechowie pod nadzorem Pana Wicestarosty Jana Stodolaka, dobrze prowadzone przez Pana Dyrektora Jana Sopla i kadrę pracowników znakomicie wypełnia potrzebę nowoczesnego przygotowania pracowników. Umowa z firmą SEGER to potwierdza. Cieszy także to, że tak nowoczesna, dynamicznie rozwijająca się firma funkcjonuje w naszym powiecie. Mamy nadzieję, że nasze kształcenie zawodowe – zarówno w Strzyżowie, jak i w Czudcu i we Frysztaku będzie rozwijać się w kierunku ścisłej współpracy z przyszłymi pracodawcami”.

SEGER Cutting Tools Ozga Mikuszewski Sp. J. to zrzeszony w klasterze „Dolina Lotnicza” dostawca i producent nowoczesnych rozwiązań technologicznych dla przemysłu lotniczego, motoryzacyjnego, maszynowego, formierskiego i in. Firma specjalizuje się w sprzedaży narzędzi skrawających, pomiarowych i oprzyrządowania obrabiarek. Jest jednym z największych dostawców monolitycznych narzędzi skrawających z węglików spiekanych oraz skrawających narzędzi składanych, a także usług w zakresie serwisu narzędzi skrawających. Współpracuje też ze światowymi liderami produkcji narzędzi: TaeguTec z Korei Południowej i Big Kaiser ze Szwajcarii. Zakres działalności firmy, która w branży narzędziowej działa od 1998 r., obejmuje również szeroko pojęte doradztwo techniczne, świadczone przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pracowników.

[Na podstawie stron www.dolinalotnicza.pl, www.seger.net.pl i inf. wł. A. Zielińska – zdjęcie]

Artykuł pobrany ze strony: www.strzyzowski.pl