„Szkoła do hymnu”

8 listopada 2019 roku Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie uczestniczyło w akcji „Szkoła do hymnu”.  O godzinie 11:11 wszyscy pracownicy oraz uczniowie odbywający w tym dniu zajęcia odśpiewali 4-zwrotkowy „Mazurek Dąbrowskiego”.

#SzkołaDoHymnu