Spotkanie z przedstawicielem SEGER Cutting Tools

W dniu 10 stycznia 2020 roku przedstawiciel firmy SEGER Cutting Tools odwiedził Centrum Kształcenia Zawodowego i przeprowadził spotkanie z uczniami czwartych klas w zawodach technik mechanik oraz technik pojazdów samochodowych. Celem spotkania było przedstawienie ofert pracy dla absolwentów tych kierunków. Uczniowie mieli też możliwość zapoznania się z nowoczesnymi technikami obróbki metali wykorzystywanymi przez firmę SEGER.