SPOTKANIE WYWIADOWCZE Z RODZICAMI

Spotkanie wywiadowcze z rodzicami odbędzie się w dniu 12.02.2020 r. o godz.17.00  w formie wideokonferencji za pomocą programu Microsoft Teams wchodzącego w skład oprogramowania Microsoft 365.

Uczeń loguje się na swoje konto, po czym przekazuje dostęp rodzicowi.