Komunikat dyrektora CKZ

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie informuje, że w dniu 19.01.2021 – wtorek zajęcia w CKZ odbywają się normalnie ( nie jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych tak jak w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie).