Próbny egzamin czeladniczy dla pracowników młodocianych – mechanik pojazdów samochodowych

W dniu 04.02.2019 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego odbył się próbny egzamin czeladniczy dla  pracowników młodocianych w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych.