Lekcja otwarta SEGER Cutting Tools

W dniu 29.01.2019 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego odbyła się lekcja otwarta przeprowadzona dla uczniów w zawodach technik mechanik oraz operator obrabiarek skrawających. Lekcję przeprowadził Pan Aleksander Czaczkowski wraz z przedstawicielem firmy SEGER Cutting Tools  z Wiśniowej, Panem Sylwestrem Sado w myśl podpisanej umowy współpracy CKP z firmą SEGER. Lekcja miała na celu optymalizację procesu obróbczego na frezarce CNC. Uczniowie i nauczyciele mieli okazję zapoznać się z doborem odpowiednich narzędzi skrawających z odpowiednią geometrią do odpowiedniego rodzaju materiału, sposobem optymalnych parametrów skrawania. Podczas lekcji została zaprezentowana także obróbka porównująca  pracę narzędzia o geometrii tradycyjnej z narzędziem o geometrii antywibracyjnej.
Przedstawiciel firmy SEGER Cutting Tools zachęcał uczniów do nauki oraz pokazał jak ważne jest wykorzystanie zdobytej w szkole wiedzy teoretycznej i praktycznej w trakcie pracy jako operator maszyn CNC.