Ogłoszenie dla pracowników młodocianych

Wszyscy uczniowie mający status pracownika młodocianego powinni w dniach wolnych od nauki w szkole (przerwa świąteczna, ferie zimowe, itp.) zgłosić się do swojego pracodawcy celem odbycia zajęć praktycznych.