Informacja o zajęciach w okresie wielkopostnych rekolekcji szkolnych.

Dyrektor CKZ w Dobrzechowie informuje wszystkich uczniów, że zajęcia szkolne w okresie rekolekcji szkolnych w dniach  od 14.03.2022 do 16.03.2022r odbywają się normalnie.

Dla uczniów, którzy wyrażą chęć udziału w rekolekcjach, zostanie zorganizowany przewóz wraz z opiekunem do kościoła na czas  rekolekcji oraz Eucharystii. 

Uczniowie chętni do udziału w rekolekcjach powinni zgłośnić taką chęć w sekretariacie CKZ rano przed zajęciami, w dniu rekolekcji w celu zorganizowania przewozu.