INFORMACJA DLA UCZNIÓW ODBYWAJĄCYCH PRAKTYKI ZAWODOWE OD 27.01-15.05.2020r.

Odprawa przed pójściem na praktykę zawodową i szkolenie z zakresu BHP odbędzie się w dniu 10 stycznia 2020 r. o godz:

– 8:30 klasa 2TA, 2TE i 2TI

–  10:30 klasa 2TM i 2TP  

w Auli Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie.

Obecność uczniów na szkoleniu i odprawie jest obowiązkowa. Uczeń bez odbytego szkolenia BHP nie może odbywać praktyki zawodowej.

Każdy uczeń musi w dniu szkolenia posiadać dzienniczek praktyk i długopis, dzienniczki należy zakupić w sklepiku ZST.

Do przerwy świątecznej zostaną rozdane uczniom umowy o praktyki. Na odprawie uczniowie zobowiązani są do zwrotu podpisanych umów. Uczniowie, którzy nie zwrócą umów, nie mogą odbyć praktyk.